Stap voor stap naar digitale transformatie

1 mei 2018leestijd 5 minutendoor Marco

Digitale transformatie - van buzzword tot dagelijkse gang van zaken, we hebben in een korte tijd veel zien gebeuren. De 4e industriële revolutie (ook wel Smart Industry of Industry 4.0), waarbij digitalisering en het toepassen van intelligente technologieën een exponentiële groei doormaken, is volop gaande. Sommige bedrijven zetten inmiddels flinke stappen, andere bedrijven willen aanhaken, maar weten niet goed waar te beginnen. Voor veel bedrijven geldt echter dat niets doen geen optie is. Over een tijdje is er dan simpelweg geen bestaansrecht meer.

We leven in een tijdperk waarin de klant centraal staat. Bedrijven bepalen de klantbeleving niet langer, dat doet de klant door zelf de contactmomenten en -kanalen te kiezen. Digitale transformatie betekent dat het bedrijf die ‘touchpoints’ zo goed mogelijk benut, door de klant op het juiste moment te bedienen met relevante content en diensten.

De inzet van digitale techniek om dit te bereiken door bedrijfsactiviteiten en -processen te verbeteren is niets nieuws, toch? Het veelbesproken onderwerp brengt echter veel meer met zich mee dan het simpel automatiseren van een enkel bedrijfsproces of dienst. Een duidelijke strategie, leiderschap en verandering van cultuur zijn factoren die bepalend zijn voor het succes van digitale transformatie, het reikt dan ook verder dan het alleen toepassen van nieuwe technologieën.

Digitale technologieën hebben, zoals velen het noemen, een disruptief effect. Het effect kan worden beschreven als totale verandering, een compleet andere werk- en/of denkwijze. Dit heeft effect op businessmodellen, die vaak drastisch veranderen. De veranderingen hebben invloed in iedere laag van de organisatie en hierbij geldt dan ook vaak; het is alles of niets. Sterk leiderschap en een scherpe digitale visie zijn hierbij onmisbaar.

Digitale transformatie zorgt dus voor een fundamentele verandering van het werken in een digitale wereld. Ondernemingen maken gebruik van vooruitstrevende technologieën om klantgerichter en efficiënter te zijn. Het streven moet zijn dat klanten omni-channel een gepersonaliseerde ervaring worden geboden. Data van bedrijven, klanten en apparaten worden met elkaar verbonden waardoor de juiste informatie, op het juiste moment, in de juiste context, bij de juiste ontvanger komt, altijd en overal ter wereld, zonder menselijke tussenkomst.

In de meer consumentgerichte (B2C) omgevingen kennen we inmiddels allemaal succesvolle voorbeelden. Facebook is het grootste content platform ter wereld, maar maakt geen content. Uber is het grootste taxibedrijf ter wereld, maar heeft geen eigen taxi’s. Airbnb is de grootste hotelketen ter wereld, maar heeft geen hotels. Alibaba is de grootste retailer ter wereld, maar heeft geen voorraad. Het zijn bekende voorbeelden van bedrijven die volledige bedrijfstakken op hun kop zetten.

Smart industry

We zien nu echter ook dat B2B bedrijven en de maakindustrie de noodzaak inzien om echt stappen te gaan zetten en digitaal te transformeren. Ook hun klanten verwachten een ultieme klantbeleving, gebruikersgemak en personalisatie. De veranderingen in meer industriële omgevingen worden ook wel samengevat onder de noemer Smart Industry.

In de maakindustrie worden bedrijfsprocessen met behulp van het internet in combinatie met nieuwe technologie slimmer en efficiënter gemaakt. Uit grote en diverse datastromen, big data, wordt nieuwe business gecreëerd op basis van nieuwe, deels op elkaar inwerkende, nieuwe technologieën zoals Internet of Things, robotisering, 3D printing, nieuwe sensortechnologie en kunstmatige intelligentie.

Stap voor stap

Bovenstaande uitdagingen zijn voor veel bedrijven vaak overweldigend. De consequenties zijn groot en het vergt veel tijd, geduld en energie om een echte digitale transformatie te bewerkstelligen. Niets doen is echter de slechtste optie. Begin met kleinere stappen en zet consequent stap voor stap de juiste stappen in de goede richting.

Met diverse opdrachtgevers zetten we inmiddels al mooie stappen. Het digitaliseren en integreren van handmatige processen om efficiënter te gaan werken is vaak het eerste uitgangspunt. Data wordt gebruikt om meer en beter inzicht te krijgen. Hierbij kijken we ook aandachtig naar de huidige IT-omgeving van het bedrijf, waarna we samen met onze opdrachtgever een passende oplossing bedenken om de gewenste efficiencyslag te kunnen maken.

Voorbeelden

Frontis heeft inmiddels al jarenlang ervaring in het digitaliseren van producten, diensten en bedrijfsprocessen, veelal met toonaangevende bedrijven in hun branches. Enkele voorbeelden van recent gerealiseerde projecten:

  • Logistieke portalen voor een internationale importeur/exporteur decoratieartikelen. Handmatige (check)lijsten zijn vervangen door gebruiksvriendelijke, digitale portalen, die internationaal worden gebruikt. Resultaat: efficiëntere processen, minder fouten, meer inzicht voor de opdrachtgever én haar klanten.
  • Complexe B2B configurator en bestelportal/webshop voor de internationale markt. Deze is tegelijkertijd gekoppeld met het ERP-systeem van de opdrachtgever.
  • Klantenportal voor agrarische producent. Klanten kunnen online bestellen en de portal genereert hoogwaardige Business Information (BI) voor deopdrachtgever én haar klanten, zodat productieprocessen efficiënter kunnen worden ingericht. Er wordt data van interne en externe bronnen ontsloten.
  • Online boekingsstraat voor groot vakantiepark. Bezoekers kunnen eenvoudig online boeken (ook via mobiel) en eventueel een gewenste locatie kiezen op de plattegrond. De boekingen worden rechtstreeks ingeschoten in het reserveringssysteem.
  • Diverse B2C en B2B e-commerce platformen met koppelingen naar primaire systemen.
  • Diverse complexe B2B configuratoren waarmee men online producten kan configureren en bestellen. Configuratoren zijn gekoppeld aan interne systemen.
  • Koppelingen met primaire systemen zoals Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics Navision, SAP, Oracle, Exact, ISAH, AFAS en meer branche specifieke systemen.

En hiermee houdt het niet op. Momenteel werken we met diverse vooraanstaande maakbedrijven aan verdere digitalisering. Een betere klantervaring bieden en het efficiënter maken van bedrijfsprocessen begint vaak aan de 'voorkant', maar grijpt steeds dieper in op de 'achterkant'. We helpen daarbij. We volgen de ontwikkelingen in de Smart Industry op de voet en innoveren voortdurend.

Waar begin ik met digitale transformatie?

Een vraag die we vaak krijgen. Ik noemde het eerder al: doe het stap voor stap en begin klein. We hebben een heldere visie over de weg naar succes. We werken niet alleen vanuit de techniek, maar ook vanuit de laatste design- en online marketinguitgangspunten. Waar nodig adviseren we over de juiste stappen of helpen we bij het opzetten van een pragmatische digitale strategie. Zo zorgen we ervoor dat onze online producten niet alleen technisch goed werken, maar ook op een duidelijke en gebruiksvriendelijke manier gebruikt, en waar nodig gevonden, kunnen worden.

Heb je hulp nodig bij de digitale transformatie van jouw organisatie? Neem contact met mij op

MarcoAdviseur/Partner
Meer dan 600 personen ontvangen onze nieuwsbrief met updates, wil jij dit ook?

Hoi, ik ben
en ik ontvang jullie nieuwsbrief met updates graag op