naar Kennisbank

Digitale transformatie in de B2B maakindustrie: hoe krijg ik iedereen mee?

Blog
27 april 2020

Iedereen kent de verhalen van bedrijven die bezig zijn met digitaal transformeren en tegen allerlei uitdagingen en problemen aanlopen. Starre applicaties met allerlei beperkingen en medewerkers die zich niet willen of kunnen aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid worden veel genoemd. En juist dat laatste punt is een kritieke succesfactor bij digitale transformatie.

Digitale transformatie brengt je organisatie veel, maar het vraagt ook veel van je mensen. In de voorgaande artikelen heb ik de noodzaak van een digitale transformatie toegelicht, waarna je de eerste stappen kon maken door het inzichtelijk maken van de klantbehoeften en je interne processen. Wanneer je dit hebt gedaan, ben je toe aan de laatste (maar ó zo belangrijke!) stap: de mensen binnen jouw organisatie meekrijgen in de transformatie. 

Dit zijn de mensen die het uiteindelijk moeten doen en er dus voor zorgen dat de digitale transformatie een succes wordt. Het is dus van belang dat je zorgvuldig te werk gaat. Hoe krijg je jouw collega’s mee in een andere manier van werken? Hoe creëer je betrokkenheid en hoe ga je om met weerstand? Waar begin je?

In deze blog lees je meer over:

Digitale transformatie: hou overzicht en controle

Helaas, digitaal transformeren gaat niet vanzelf. De snelheid van digitalisering is vooral afhankelijk van de mate van betrokkenheid van je mensen. Wat hier wel aan bijdraagt is een goed doordachte aanpak. 

Wanneer je digitale transformatie nastreeft, is het van belang dat de huidige bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk doorloopt. Bekijk voordat je start wat de belangrijkste processen voor jouw organisatie zijn en geef deze processen prioriteit. Zorg ervoor dat deze op orde zijn en blijven. Dit zorgt ervoor dat de continuïteit van je bedrijf is gewaarborgd en voorkomt een crash tijdens de transformatie.

Voorkom dat het te ingewikkeld wordt met alle bestaande systemen, data, processen en flowcharts door overzicht te houden. Houd goed bij wat je wanneer gaat doen met welk beoogd resultaat als gevolg. Niet alleen voor jezelf, maar voor iedereen binnen de organisatie. Om medewerkers en collega’s mee te krijgen, moet je hen laten zien wat het uiteindelijk oplevert. Besef daarnaast dat het niet van de één op de andere dag ‘klaar’ is, maar dat het om een proces gaat dat tijd nodig zal hebben. Je moet accepteren dat niet iedereen in hetzelfde tempo meegaat.

Veranderen blijft voor de meeste mensen lastig

De bereidheid tot verandering is nog altijd een schaars goed. Een digitale transformatie gaat over meer dan alleen het aanpassen van bestaande bedrijfsprocessen. De culturele verandering vraagt meer aandacht dan enkel de digitalisering zelf. Jouw medewerkers of collega’s krijgen soms een andere rol of functie en moeten op een andere manier gaan denken en werken en dat vergt tijd en geduld. Vandaar dat het van belang is dat je mensen voldoende steun, ruimte en middelen krijgen om de veranderingen tot stand te brengen. 

Laat je vooral niet ontmoedigen wanneer de transformatie in jouw organisatie trager gaat of lijkt te gaan dan bij andere organisaties. Iedere organisatie is anders en iedere organisatie heeft haar eigen organisatiecultuur. Wellicht dat andere organisaties al veel meer ervaring hebben op het gebied van digitalisering waardoor hun medewerkers het al gewend zijn en een innovatievere mindset hebben. Heb geduld... en zet consequent stap voor stap.

Ga voor het laaghangende fruit

Het 'plukken' van laaghangend fruit heeft een positief effect op je transformatie en draagt daarmee direct bij aan de draagkracht. Deel successen dus met je organisatie! Laat tussentijdse resultaten zien zoals groeiende klanttevredenheid en minder klachten, maar ook voelbare verbeteringen op de werkvloer zoals een nieuwe werkwijze waardoor minder administratieve handelingen benodigd zijn. 

Op deze manier worden collega’s gestimuleerd hun doelen te bereiken. Door medewerkers vanaf het eerste moment te betrekken zorg je ervoor dat je een werkwijze creëert waar iedereen achter staat. Ook kun je mensen een simulatie zien van nieuwe werkwijzen, zodat mensen langzaamaan gewend en bekend raken. Niet iedereen verandert in hetzelfde tempo mee. 

Stel een team samen van interne ambassadeurs

Digitale transformatie is dus zeker geen kwestie van alleen het toepassen van nieuwe (digitale) technologieën. Het raakt vrijwel alle bedrijfsprocessen en de mensen moeten mee veranderen. Dit kost tijd, en capaciteit.

Stel een team samen van interne ambassadeurs. Dit mogen zowel enthousiastelingen als criticasters van de verandering zijn. Het is namelijk van belang dat je de criticasters zo snel mogelijk aan je zijde krijgt. Dat doe je door ze onderdeel te maken van het project én het succes. Zorg er daarnaast voor dat dit een team is bestaande uit mensen uit verschillende lagen van de organisatie. Deze personen dienen voldoende zeggenschap en autoriteit binnen de organisatie te hebben. Dit team moet niet alleen deskundig zijn, maar ook leuk. Maak dat mensen deel uit willen maken van dit team. 

Het team van interne ambassadeurs moet continu zichtbaar zijn. Zowel voor, tijdens al na de transformatie. Betrek medewerkers door feedback te vragen en laat zien dat je deze feedback serieus neemt.

Digitale transformatie: je weet wat je te doen staat!

Ook B2B klanten willen midden in de nacht hun orderstatus kunnen bekijken en een nieuwe bestelling kunnen plaatsen. Na het lezen van de reeks artikelen weet je in ieder geval welke stappen je moet maken. Een digitale transformatie is pas echt succesvol als de interne organisatie de veranderingen draagt. 

Natuurlijk helpen wij je graag om de digitale transformatie bij jouw organisatie tot een succes te maken. Even sparren? Neem vrijblijvend contact op.

Een artikel door:
Marco
Digitaal adviseur
Wat heeft jouw organisatie nodig om digitaal te groeien?

Wat heeft jouw organisatie nodig om digitaal te groeien?

Doe onze Digitale Ambitie Scan!. We bieden je concrete tips & tricks in een korte analyse.