Hoe goed ken jij de gebruikers van jouw website?

22 juni 2017leestijd 5 minutendoor Sjoerd

'Gewoon een mooie website maken', dat was in het verleden vaak de opdracht die we kregen. Inmiddels is dat 'een effectieve en gebruiksvriendelijke website die voldoet aan de behoefte van alle gebruikers, voorzien van alle technische eisen'. Dit kan nu ook dankzij alle data en technologieën die we tegenwoordig voorhanden hebben. Onder het motto 'bezint eer ge begint' proberen we samen met de klant zoveel mogelijk waardevolle inzichten en ideeën te verzamelen. Deze 'Strategie- en analysefase' doorlopen we samen met de klant bewust nog voorafgaand aan de 'Concept- en designfase'. Ik vertel je waarom. 

Het belang van gebruikersinzichten

Met waardevolle gebruikersinzichten beschikken we over handvatten om de juiste design- en technische keuzes te maken. Tijdens een online traject hebben we nogal wat vragen waar antwoord op gegeven moet worden! Voor alleen al een gebruikersanalyse proberen we antwoord te krijgen op vragen als:

 • Wat is het probleem van de gebruiker?
 • Wat wil de gebruiker op de website uitvoeren?
 • Naar welke informatie is de gebruiker op zoek?
 • Is er een verschil in behoefte tussen mobiele- en desktopgebruikers?
 • Welke functionaliteiten wil de gebruiker gaan gebruiken? 
 • Voor welke verleidingen is de gebruiker gevoelig?
 • Wat zijn de voornaamste redenen om voor een bedrijf/product te kiezen?
 • Welke alternatieven zal hij waarschijnlijk overwegen?
 • Welk gevoel moeten de gebruikers krijgen bij een bezoek aan de website?

Dat valt niet mee hé? En als je je bedenkt dat een gemiddelde website ook nog drie tot vier gebruikersgroepen heeft kun je je voorstellen dat het opstellen van een gebruikersanalyse een behoorlijke kluif kan zijn. Maar het is wel hele waardevolle informatie, want het succes van de website valt of staat bij de gebruikerservaring! Nu wil je vast weten hoe we dat doen. Nou lees dan maar snel verder.

De mogelijkheden

Hieronder de meest voorkomende mogelijkheden waarmee wij, samen met onze klanten, tot de gebruikersinzichten komen. 

 • Taakanalyse – tijdens een taakanalyse worden de toptaken die de gebruikers willen uitvoeren opgesomd en beschreven. De primaire taken worden onderscheiden van secundaire taken. Een primaire taak is bijvoorbeeld het aanvragen van advies, terwijl een secundaire taak kan zijn dat men een productbrochure gaat downloaden. Voor het uitvoeren van een taakanalyse verrichten we o.a. een statistieken analyse van de huidige gebruikersdata in Google Analytics.
 • Persona’s – voor iedere gebruikersgroep stellen we één persona op. Dit is een fictieve omschrijving van de ideale klant. Dit wordt aangevuld met andere waardevolle informatie zoals kenmerken, behoeften, zoekgedrag, positieve en negatieve gevoeligheden en verwachtingen.
 • Online enquête – middels een online enquête polsen we de gebruikers. De gebruikers op de huidige website kunnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de enquête of er kan een mailing naar de klanten worden gestuurd. De online enquête is een relatief eenvoudige mogelijkheid om waardevolle inzichten te krijgen. Klik hier om je mening te geven over de Frontis website. 😇 
 • Meeting(s) – tijdens interactieve meeting(s) met stakeholders en/of eindgebruikers wordt er gevraagd naar eisen, wensen, ideeën en meningen ten aanzien van een nieuwe website of applicatie. Deze meetings vinden doorgaans plaats aan het begin van een traject, maar ook bij belangrijke milestones zoals de oplevering van het (concept) design ontvangen we graag feedback. 

De output

Alle informatie, aangevuld met de uitkomsten van de andere analyses en ideeën van het projectteam, worden vervolgens vertaald naar requirements. In de concept- en designfase is deze informatie zeer waardevol omdat het ons helpt bij het maken van de keuzes voor de sitestructuur, informatie architectuur, functioneel ontwerp/wireframes en het uiteindelijke design. 

Keuzes

Hierna komt bijna de moeilijkste vraag van een online traject: wat doen we wel en wat doen we niet? Afhankelijk van het budget, de beschikbare tijd, randvoorwaarden en op basis van effort/impact vindt er een prioritering plaats. Hierna wordt de definitieve scope voor de design- en ontwikkelfase vastgelegd. 

Flexibel en betrokken

De ervaring leert ons dat soms tijdens de design- en ontwikkelfase ook nieuwe inzichten worden verkregen. De projectaanpak Agile Scrum, zoals we die hier bij Frontis hanteren, stelt ons in staat om hier, tot op zekere hoogte, flexibel mee om te gaan. Een ander voordeel van Agile Scrum is dat het hele multidisciplinaire team en de klant van begin tot eind nauw betrokken worden. Hierdoor komen we tot oplossingen die vanuit verschillende invalshoeken zijn aangedragen en beoordeeld.

Blijf optimaliseren

De markt en gebruikersbehoeften veranderen continu, dus we stoppen niet bij het lanceren van een nieuwe website. Door het monitoren en analyseren van de performance krijgen we de bevestiging van de gemaakte keuzes of signaleren we nieuwe kansen. Daarnaast zijn er altijd oplossingen en ideeën die in eerste instantie buiten de scope zijn gevallen, maar wellicht in een later stadium wel toegevoegd kunnen worden. Wat dat betreft is een website nooit af.

Ik hoop je hiermee een klein beetje inzicht te hebben gegeven in vooral het belang van een gebruikersanalyse en dat wij die inzichten samen met onze klanten helder proberen te krijgen. Heb je vragen over deze blog? Neem dan gerust contact op.

SjoerdDeveloper
Meer dan 600 personen ontvangen onze nieuwsbrief met updates, wil jij dit ook?

Hoi, ik ben
en ik ontvang jullie nieuwsbrief met updates graag op