Menu
Zoekmachine adverteren (SEA)
Met zoekmachine adverteren (SEA) zetten we advertenties in op relevante zoekwoorden, zodat je in no-time bovenaan in de zoekresultaten staat. Onze sport? Het maximale rendement uit jouw budget halen!

Snel en effectief

Met zoekmachine adverteren zetten we in op relevante zoekopdrachten van je doelgroep met tekstadvertenties. Die zie je terug bovenaan, of in de rechterkolom van Google. Het voordeel? Je bereikt in een korte tijd potentiële klanten met als gevolg meer bezoekers en conversies op je website. Maar dit heeft wel een prijs, want voor elke bezoeker die klikt op de link van de advertentie betaal je een geldbedrag aan Google.

Maximaal rendement

We gaan voor maximaal rendement. Daarom beginnen we altijd met een uitgebreide analyse. Welke producten of diensten wil je promoten? En welke zoekwoorden gebruikt je doelgroep? Daarna bepalen we de te hanteren strategie en richten we de SEA-campagnes in. Periodiek analyseren, testen, verbeteren en monitoren wij het succes van de campagnes. Het resultaat brengen we in beeld met overzichtelijke rapportages of een online dashboard, zodat je precies weet wat het resultaat is. 

Benieuwd of wij meer rendement uit je SEA-campagne kunnen halen?