De rode draad van onze eerste helft 2021 en... een doorkijkje naar de tweede helft!

6 juli 2021leestijd 2 minutendoor Marco

'Hoe ist bij jullie?', is zeker in deze tijd een vraag die vaak gesteld wordt. 'Goed, druk' is wat ik dan zeg. Maar eigenlijk doe ik hiermee Frontis tekort. Daarom eens een wat uitgebreider antwoord zo halverwege 2021. Want er is best veel gebeurd! Ik neem je mee in de thema's die ons bezig hielden en wat we verwachten van de tweede helft van 2021. 


Efficiënter werken én groeien

Digitalisering of zelfs een digitale transformatie zet zich sterk door bij onze opdrachtgevers. Dat proces was natuurlijk al in gang gezet, maar is verder versterkt en versneld door de gevolgen van de corona pandemie. 

Aan de ene kant is er een sterke behoefte om via online kanalen eindgebruikers nog beter en persoonlijker te bereiken. In sommige gevallen regionaal of landelijk, maar vaak ook wereldwijd. Daarbij is het belangrijkste doel natuurlijk de groei van de business; door bereik te vergroten en de gebruikerservaring te verbeteren.

Aan de andere kant willen bedrijven hun bedrijfs- en klantprocessen efficiënter inrichten. Hierdoor kan men kosten besparen, fouten reduceren én de gebruikerservaring optimaliseren. Dit komt dus zowel de beleving van de interne als externe gebruikers ten goede.

Digitale strategie op één A4 als basis voor de toekomst  

De nieuwe samenwerkingen die we in 2021 aangingen, startten allemaal met het opzetten van een digitale strategie. Een duidelijke strategie geeft namelijk richting voor de toekomst. Weten hoe je dat doet? We schreven er eerder al een artikel over.  

Het hoofddoel is om een digitale strategie te formuleren op één A4’tje, waarbij deze naadloos aansluit op de bedrijfsstrategie. In feite vertalen we dus samen de strategische context van jouw organisatie naar het digitale landschap. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het geheel aansluit op de behoeften van de eindgebruiker en dat het bijbehorende  IT-landschap toekomstproof is.  

In de digitale strategie maken we de vertaalslag naar onderliggende doelen en strategieën, die we vervolgens aftoppen met meetbare doelstellingen 😉  Zo kun je als bedrijf de voortgang en het succes van je eigen strategie beoordelen en bijsturen. Stap voor stap dus, volgens een realistische roadmap waarin we de deliverables gefaseerd ontwikkelen.   

De rol van design thinking in onze aanpak  

Design thinking speelt een steeds belangrijkere rol in onze aanpak. Het is een manier om op een gebruikersgerichte manier problemen op te lossen door middel van samenwerking en creativiteit. Dit doen we aan het begin van een traject, zodat we tot een gevalideerd concept komen. Nog voordat we beginnen met het design- en ontwikkelproces. Met een mooi woord noemen we dat Sprint 0.  

Voor ons is het belangrijk om te merken dat onze opdrachtgevers het nut en de noodzaak van deze werkwijze ook zien en ervaren. Bovendien: doordat we de behoeften van de eindklant onderzoeken én valideren, maximaliseren we de kans op succes. We zijn er trots op dat we op dit gebied met behulp van onze experts grote stappen hebben gezet!

Full-service benadering als fundament  

Naast onze aanpak is onze full-service benadering nog altijd één van de pijlers van onze organisatie. Vanuit onze full-service benadering kunnen we onze opdrachtgevers breed van dienst zijn. We merken dat die behoefte er ook is: één loket waar meerdere diensten samenkomen. 

Wij geloven én ervaren dat een goede samenhang en samenwerking tussen deze diensten ook daadwerkelijk tot een beter eindproduct leidt. Zo houdt de digitaal marketeer altijd de doelgroep en het resultaat in de gaten, focust de UX-designer zich op de gebruikerservaring, bekommeren de developers zich over de beste ontwikkeltechnieken en zorgt de designer voor het juiste sausje.  

Het is dus niet alleen makkelijker, maar leidt ook tot hogere kwaliteit 👊

Waar hebben we aan gewerkt?  

Bovenstaande thema's vormden de rode draad in prachtige projecten en oplossingen in de eerste helft van 2021. Zo hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan digitale strategieën, corporate websites, klant- en bestelportalen, PWA's(Progressive Web App), recruitmentwebsites, e-commerce-omgevingen, configuratoren, koppelingen met ERP-, PIM- en CRM-bedrijfssystemen, slimme maatwerkoplossingen en uitgebreide digital marketing ondersteuning. Er is dus weer een hoop gebeurd.  

Wat brengt de rest van 2021?  

Inmiddels werken er ruim 35 digitale experts bij Frontis die ieder vanuit hun eigen expertise en in samenwerking met opdrachtgever en collega’s werken aan het online succes van onze opdrachtgevers. De verwachting is dat we in 2021 verder moeten uitbreiden om deze ontwikkelingen bij te benen.  

Met een glimlach én gepaste trots zet ik deze laatste alinea 'op papier'. Want al met al zijn we -ondanks een soms wat lastige en spannende tijd- zeer tevreden over het eerste half jaar van 2021. We zijn trots op onze Frontis collega’s, die hard hebben gewerkt voor onze opdrachtgevers. En natuurlijk zijn we ook trots op onze opdrachtgevers, die in een veranderende wereld stappen vooruit blijven zetten met ons als digitale partner. Op naar een mooie zomer en een succesvolle tweede helft van 2021! 

  

MarcoAdviseur/Partner
Misschien vind je deze updates ook interessant:

Hoi, ik ben
en ik ontvang jullie nieuwsbrief met updates graag op