Menu
Landleven - Stijlvolle nieuwe website in KenticoUbbink - Air Excellent Calculator
Fruitregistratiewijzer

Mobile first website

Voor de Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) heeft Frontis een mobile first website ontwikkeld waarmee fruittelers op ieder gewenst moment actuele informatie kunnen raadplegen over toelatingen en toepassingen van bestrijdingsmiddelen.

Fruitregistratiewijzer2

Digitaliseren: van boekje naar smartphone

CAF is een zelfstandig voorlichtingsorgaan en kenniscentrum. Zij verzamelt en deelt kennis op het gebied van gewasbescherming, bodem- en bladanalyses, bemesting en teelttechniek. Zij informeert en adviseert fruittelers, ook over relevante wet- en regelgeving, bovenwettelijke residuen en markteisen.

Dit doet CAF onder andere door jaarlijks een fruitregistratieboekje uit te brengen onder de leden van CAF, waarin alle informatie te vinden was over toelatingen en toepassingen van bestrijdingsmiddelen. Voor elke teelt en elke plaag is er informatie te vinden over hoe en wanneer een teler het beste de middelen kan inzetten. 

Snel het juiste middel vinden

De samenleving wordt steeds digitaler. In dat kader vond CAF het tijd om het zakformaat fruitregistratieboekje te digitaliseren naar een handige mobiele website om altijd en overal de actuele informatie te kunnen raadplegen.

Met deze 'mobile first' website, waarbij het smalle kleine scherm van de smartphone als uitgangspunt is genomen, kunnen de fruittelers vanuit het veld middels een snelkoppeling de website op hun mobiel benaderen. Met een intuïtief filter kan men verschillende criteria selecteren om het juiste middel te vinden voor hun eigen teelt. De filters zijn zorgvuldig geselecteerd in samenwerking met de specialisten van CAF en het Frontis-projectteam.

De Twee Bruggen
De Twee Bruggen

Zelf onderhoudbaar, altijd actueel

De website is ontwikkeld in het Frontis CMS en maakt voor de handige filters gebruik van de productmodule. Hierdoor is het eenvoudig om de data van de website actueel te houden en kunnen er ook eenvoudig exports en imports worden gemaakt van de aanwezige data. Hierdoor is het CAF in staat de telers altijd goed te kunnen bedienen met de juiste actuele informatie. 

 

Wij werkten mee aan dit project
Remco
Remco
Kevin
Kevin
Tim
Tim